13 Sze 2016

Vállalati IKT fejlesztések, felhőalapú szolgáltatások- hitellel kombinált pályázat!

0 hozzászólás
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

 

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE                                                                                

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 • legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázó vállalkozásnak,
 • amelyek kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak legkésőbb a projekt megkezdésétől
 • jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok; egyéni vállalkozók; egyéni cégek; szövetkezet.

 

További feltételek:

 • Saját tőke nem lehet negatív az utolsó lezárt üzleti év beszámolója alapján valamint nem csökkenhet a jegyzett tőke fele alá.
 • A projekt összköltsége az utolsó lezárt, teljes év árbevételének max. 50%-a lehet.
 • NAV végrehajtási eljárás a pályázat benyújtásának időpontjában kizáró ok.
 • Tartalmi értékelésnél minimum pontszám elérése feltétel (működés időtartama, vállalati besorolás, gazdálkodási mutatószámok stb. alapján). Pályázati előminősítés!

 

 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

 1. célterület: Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése)
 2. célterület: Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése)

Funkcionális területek (mindkét célterület esetében):

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében:

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében:

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;

17. Szolgáltatásmenedzsment;


Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni az alábbiak figyelembe vételével:

 • Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható. A helyben teljesített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság.
 • A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területek együttesen nem pályázhatóak. A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem)
 • Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP), vagy a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében, már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.
 • Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:
 • Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése
 • Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás.
 • Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on).
 • A hibrid projektek, azaz az egy funkcionális területen helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg.
 • Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül.

 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 • Immateriális javak beszerzése: üzleti alkalmazás, szoftver licensz díjak. TESZOR lista alapján (helyben telepített saját szoftver célterület).

A beszerzésre kerülő szoftverek költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó összes elszámolható költség minimum 40%-át el kell érniük és nem haladhatja meg a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 90%-át..

 • Eszközbeszerzés költségei: egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver, hálózati eszközök, okostelefonok, tabletek.

Felhőalapú szolgáltatatás bevezetés célterület esetén: PC-k, laptop, notebook, nyomtató, szkenner, router, switch, okostelefon, tablet.

A beszerzésre kerülő eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 20%-át. Az okostelefonok és tabletek mennyisége együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő szervezet támogatási kérelem beadásakor meglévő létszámának maximum 50%-t vagy az elszámolható költségek maximum 10%-t, ahol a szigorúbb feltétel a mérvadó. Az okostelefonok és tabletek beszerzési ára darabonként nem lehet magasabb, mint nettó 120 000 Ft.

 • Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költsége

Szakértői szolgáltatások összes költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség minimum 10%-ának kell lennie és nem haladhatja meg a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 50%-át.

A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 25%-át nem haladhatja meg a szakértői szolgáltatások költsége.

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások szolgáltatásbérleti díja legfeljebb 22 hónapig tartó időtartamban számolható el.

 

 • Kötelező nyilvánosság költségei– összköltség max. 0,5%-a

 

 

TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

A támogatás kedvezményes kamatozású kölcsönnel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás csak együttesen igényelhető!

Minimum 10 % önerővel rendelkezni kell.

A projekt elszámolható összköltsége max. 75 millió Ft lehet, de:

 • A felhőalapú szolgáltatások kapcsán a támogatást igénylőnél az egy megoldás felhasználóra és egy hónapra vetített fejlesztési (szolgáltatási) költség nem haladhatja meg a (nettó) 40 ezer Ft-ot.
 • Az összköltség nem haladhatja meg a pályázat mellékleteként megadott kalkulátor által számolt értéket.

 

A kölcsön kondíciói:

 • Min. 1,25 millió Ft max. 37,5 millió Ft kölcsön igényelhető, ha mindkét célterületet érinti a pályázat.
 • Csak helyben telepített saját szoftver célterület esetén max. 25 millió Ft, csak felhőalapú szolgáltatás célterület esetén max. 12,5 millió Ft kölcsön igényelhető.
 • A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 • Kamat: 1%/év
 • Tőketörlesztés havonta egyenlő részletekben.
 • Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék nincs.
 • Költségmentesen előtörleszthető a fenntartási időszak lejáratát követően.
 • Futamidő: max. 8 év.
 • Kölcsön mértéke: 55%, illetve 50% „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a GINOP 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén.

A vissza nem térítendő támogatás jellemzői:

 • Mindkét célterületet érintő pályázat esetén összege: min. 1 millió Ft, max. 24 millió Ft
 • Csak helyben telepített szoftver célterület esetén: max. 16 millió Ft (+kalkulátor által megadott összeg)
 • Csak felhőalapú szolgáltatás bevezetés célterület esetén: max. 8 millió Ft (+kalkulátor által megadott összeg)
 • Támogatási intenzitás 35%, illetve 40 % „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a GINOP 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén.

 

 

ELŐLEG IGÉNYLÉSE

A vissza nem térítendő támogatás max. 50%-a igényelhető előlegként.

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
 • A fejlesztéssel érintett ingatlannak per- és igénymentesnek kell lennie.

 

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • Fenntartási kötelezettség: 3 év.
 • Kölcsönösszeg törlesztése kölcsönszerződés alapján.
 • Üzemi eredmény növekedése: a befejezést követő 2. év üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedése el kell hogy érje a vissza nem térítendő támogatás 25%-át VAGY
 • Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése: a befejezést követő 2. év elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése el kell hogy érje a vissza nem térítendő támogatás 120%-át.

 

A pályázatok benyújtása 2017. január 31-től lehetséges.

 

[↑ FEL ↑]