12 okt 2014

Külpiaci megjelenés támogatása KKV-k részére!

0 hozzászólás
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.


TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt,
 • legalább 3 teljes, lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázó vállalkozásnak
 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be
 • a fejlesztésük feldolgozóipari tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik
 • az utolsó teljes, lezárt üzleti év árbevétele eléri az 50 millió Ft-ot
 • rendelkezik a vállalkozás az előző két teljes, lezárt üzleti évben exportárbevétellel

A projekt összköltsége nem haladhatja meg az utolsó teljes lezárt üzleti év beszámolója szerinti mérlegfőösszegét.


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (kiállító helyiség, terület bérleti díja; stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek; kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége; területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek)
 • Külföldi árubemutató szervezése (terembérlet díja, dekorációs költségek; sajtótájékoztató költsége; technikai költségek: hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.)

A fenti két tevékenységhez kapcsolódóan továbbá az alábbiak támogathatók:

 • Piacra jutás támogatása (marketingakciók költsége; többször használatos marketing eszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés; grafikai tervezési és fordítási költségek; árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó tolmács igénybevétele, utazás költségei; kiállításon, vásáron bemutatott termékek szállítmányozási és biztosítási költségei)
 • Információs technológia-fejlesztés (idegen nyelvű honlap kialakításához kapcsolódó domain név regisztráció, webtárhely, szoftverek, programozás és betanítás)
 • Tanácsadás igénybevétele – max. az összköltség 5%-a lehet (A külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás díja, amely azonban nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).
 • Piackutatás elkészítésének költsége – legfeljebb 500.000 Ft értékben elszámolható
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének költsége; minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek)
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás igénybevétele; a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei)


TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 7.500.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.


TERÜLETI KORLÁTOZÁS

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.


KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • Létszámtartás: támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma alá
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.
 • Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.


Benyújtási határidő 2014. december 31. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

A pályázatok beadása a felhívás megjelenését (2014.ok.10.) követő 30. naptól lehetséges.

 

[↑ FEL ↑]