Kinek érdemes pályáznia?

A különböző pályázati felhívások más-más feltételeket támasztanak a pályázók körével kapcsolatban, akár a társasági formára, akár korábbi felhívásokon való részvételre vagy a pályázó gazdálkodásával kapcsolatos követelményekre gondolunk. Általánosságban azonban az alábbi feltételeknek valamennyi pályázati kiírásnál meg kell felelni:

A pályázó vállalkozásnak nem lehet székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének meg kell felelnie a pályázónak.

A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem állhat jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás ne legyen folyamatban.

A pályázati kiírások közötti különbözőségek miatt mindenképpen érdemes azonban szakértővel konzultálni és tanácsot kérni vállalkozása pályázati alkalmasságát illetően, bizonyos felhívások esetén ugyanis akár kezdő, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak.