12 okt 2014

Eszközbeszerzés, ingatlan beruházás támogatása- Megjelentek az új uniós pályázatok!

0 hozzászólás
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

 

Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.


TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • legalább 3 teljes, lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázó vállalkozásnak
 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be
 • a fejlesztésük feldolgozóipari tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik*

Az utolsó 3 lezárt üzleti év árbevételének legalább 50 % a fejlesztendő tevékenységből kell, hogy származzon.

A projekt összköltsége nem haladhatja meg az utolsó teljes lezárt üzleti év beszámolója szerinti árbevételét és mérlegfőösszegét.


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – legalább a projekt összköltségének 50%-a
 • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható – a projekt összköltségének 25%-a

/Új, egyenként minimum 200.000 Ft értékű eszközök vételára, szállítás, üzembe helyezés, betanítás költsége, eszközök felszerszámozásához új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége./

 • az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható – legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként.
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható – minimum 30.000 Ft értékű hardver és szoftver
 • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható

A projektben kötelező elem a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése, a többi tevékenység önállóan nem támogatható.

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte.

Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel, érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

 • az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
 • az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni.


TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, a vállalkozás mérete illetve a fejlesztés helyszíne szerint a következő:

Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás
Nyugat- Dunántúl 45% 35%
Közép- Dunántúl 50% 45%
Dél- Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak- Alföld, Dél- Alföld 50% 50%

ELŐLEG IGÉNYLÉSE

Legalább 20 000 000 Ft támogatási összeg megítélése esetén előleg igényelhető.


TERÜLETI KORLÁTOZÁS

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.


KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • Létszámtartás: támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma alá
 • Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.
 • a létrehozott kapacitásokat a befejezést követő 3. év végéig fenn kell tartani


Benyújtási határidő 2014. december 31. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

A pályázatok beadása a felhívás megjelenését (2014.ok.10.) követő 30. naptól lehetséges.

 

*Támogatható feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolás szerint:
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása, 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, 1052 Jégkrém gyártása, 1071 Kenyér; friss pékáru gyártása, 1072 Tartósított lisztes áru gyártása, 1073 Tésztafélék gyártása, 1082 Édesség gyártása, 1084 Fűszer, ételízesítő gyártása, 1085 Készétel gyártása, 1086 Homogenizált, diétás étel gyártása, 1101 Desztillált szeszes ital gyártása, 1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása, 1105 Sörgyártás, 1106 Malátagyártás, 1310 Textilszálak fonása, 1320 Textilszövés, 1330 Textilkikészítés, 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása, 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat), 1393 Szőnyeggyártás, 1394 Kötéláru gyártása, 1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat), 1396 Műszaki textiláru gyártása, 1399 Egyéb textiláru gyártása mns, 1411 Bőrruházat gyártása, 1412 Munkaruházat gyártása, 1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat), 1414 Alsóruházat gyártása, 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása, 1420 Szőrmecikk gyártása, 1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása, 1511 Bőr, szőrme kikészítése, 1512 Táskafélék, szíjazat gyártása, 1520 Lábbeligyártás, 1610 Fűrészárugyártás, 1621 Falemezgyártás, 1622 Parkettagyártás, 1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása, 1624 Tároló fatermék gyártása, 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása, 1711 Papíripari rostanyag gyártása, 1712 Papírgyártás, 1721 Papír csomagolóeszköz gyártása, 1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása, 1723 Irodai papíráru gyártása 1724 Tapétagyártás 1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása 2011 Ipari gáz gyártása 2012 Színezék, pigment gyártása 2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása 2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 2016 Műanyag-alapanyag gyártása 2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 2030 Festék, bevonóanyag gyártása 2041 Tisztítószer gyártása 2042 Testápolási cikk gyártása 2051 Robbanóanyag gyártása 2052 Ragasztószergyártás 2053 Illóolajgyártás 2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása 2060 Vegyi szál gyártása2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás 2120 Gyógyszerkészítmény gyártása 2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása 2219 Egyéb gumitermék gyártása 2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 2223 Műanyag építőanyag gyártása 2229 Egyéb műanyag termék gyártása 2311 Síküveggyártás 2312 Síküveg továbbfeldolgozása 2313 Öblösüveggyártás 2314 Üvegszálgyártás 2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 2320 Tűzálló termék gyártása 2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása 2332 Égetett agyag építőanyag gyártása 2341 Háztartási kerámia gyártása 2342 Egészségügyi kerámia gyártása 2343 Kerámia szigetelő gyártása 2344 Műszaki kerámia gyártása 2349 Egyéb kerámiatermék gyártása 2351 Cementgyártás 2352 Mész-, gipszgyártás 2361 Építési betontermék gyártása 2362 Építési gipsztermék gyártása 2363 Előre kevert beton gyártása 2364 Habarcsgyártás 2365 Szálerősítésű cement gyártása 2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 2370 Kőmegmunkálás 2391 Csiszolótermék gyártása 2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása 2420 Acélcsőgyártás 2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása 2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása 2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása 2441 Nemesfémgyártás 2442 Alumíniumgyártás 2443 Ólom, cink, ón gyártása 2444 Rézgyártás 2445 Egyéb nem vas fém gyártása 2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása 2451 Vasöntés 2452 Acélöntés 2453 Könnyűfémöntés 2454 Egyéb nem vas fém öntése 2511 Fémszerkezet gyártása 2512 Fém épületelem gyártása 2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 2529 Fémtartály gyártása 2530 Gőzkazán gyártása 2540 Fegyver-, lőszergyártás 2550 Fémalakítás, porkohászat 2561 Fémfelület-kezelés 2562 Fémmegmunkálás 2571 Evőeszköz gyártása 2572 Lakat-, zárgyártás 2573 Szerszámgyártás 2591 Acél tárolóeszköz gyártása 2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 2593 Huzaltermék gyártása 2594 Kötőelem, csavar gyártása 2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 2611 Elektronikai alkatrész gyártása 2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása 2630 Híradás-technikai berendezés gyártása 2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 2651 Mérőműszergyártás 2652 Óragyártás 2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 2670 Optikai eszköz gyártása 2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása 2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása 2731 Száloptikai kábel gyártása 2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 2733 Szerelvény gyártása 2740 Villamos világítóeszköz gyártása 2751 Háztartási villamos készülék gyártása 2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása 2790 Egyéb villamos berendezés gyártása 2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor) 2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 2814 Csap, szelep gyártása 2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása 2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása 2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása 2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 2849 Egyéb szerszámgép gyártása 2891 Kohászati gép gyártása 2892 Bányászati, építőipari gép gyártása 2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 2895 Papíripari gép gyártása 2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 2899 Mns egyéb speciális gép gyártása 2910 Közúti gépjármű gyártása 2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 3030 Légi, űrjármű gyártása 3040 Katonai harcjármű gyártása 3091 Motorkerékpár gyártása 3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 3099 Mns egyéb jármű gyártása 3101 Irodabútor gyártása 3102 Konyhabútorgyártás 3103 Ágybetét gyártása 3109 Egyéb bútor gyártása 3211 Érmegyártás 3212 Ékszergyártás 3213 Divatékszer gyártása 3220 Hangszergyártás 3230 Sportszergyártás 3240 Játékgyártás 3250 Orvosi eszköz gyártása 3291 Seprű-, kefegyártás 3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység 3831 Használt eszköz bontása 3832 Hulladék újrahasznosítása

 

[↑ FEL ↑]