Az ötlettől a támogatás lehívásáig

Mi is történik egy sikeres pályázati projekt első lépésétől, az ötlet megszületésétől kezdve az elnyert támogatás lehívásáig? Mennyi időbe is telik, amíg a várva várt és jogosan elnyert támogatás ténylegesen is a számlánkra megérkezik? Ezekre a kérdésekre adnánk választ egy rövid összefoglaló keretében Nem a mindenki által elérhető hivatalos eljárásrend közzétételéről szól a lenti leírás, hanem próbáljuk mindenki számára közérthető módon gyakorlati tapasztalatainkat, tanácsainkat megosztani.

Az első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy élni tudjon az EU és a magyar állam adta támogatási lehetőségekkel, ahogy azt már írtuk is, rendelkezzen egy ötlettel! Mit szeretne fejleszteni vállalkozásán? Hogyan érhetne el magasabb forgalmat? Ezekre a válaszokra kell, hogy tudja a választ leginkább. A további teendőket már rábízhatja egy profira.

A következő lépés a pályázati lehetőségek felkutatása saját erő vagy pályázatírásra szakosodott cég segítségével. Mi, ahogy azt korábban részleteztük is, hogy miért, szakmai segítség igénybevételét ajánljuk. (Miért érdemes pályázatíró cég szolgáltatásait igénybe venni?) A projekt ezen szakaszában márcsak azért is, mert pályázati tanácsadást szinte bármelyik pályázatíró cég díjmentesen vállal! Mi biztosan! Díjmentesen vállaljuk vállalkozásának pályázati alkalmassági vizsgálatát és a projektjének megfelelő pályázati lehetőség felkutatását. Előfordulhat, hogy az adott időpontban nincs megfelelő felhívás, ez esetben regisztráljuk igényeit és felkeressük, amennyiben új, ötletéhez igazodó pályázati lehetőségek adódnak.

Ezután a pályázathoz szükséges információk, dokumentumok begyűjtése következik illetve maga a pályázatírás. Az időtényezőt tekintve a fentiekben ismertetettek a pályázattól függően néhány naptól több hétig is tarthatnak.

A pályázat megírását követően kerül sor a pályázat beadására az érintett közreműködő szervezetekhez. A pályázat elbírálása lehet egyfordulós, kétfordulós, könnyített elbírálású illetve szakaszos vagy folyamatos. Egyfordulós eljárás esetén egy bizottságok hoznak létre a pályázatok elbírálására, ez esetben a döntésre néhány nappal többet kell várnunk. Könnyített elbírálás esetén bizottságot nem hívnak össze, a különböző kiválasztási szempontoknak való megfelelés alapján dönt a hatóság. Szakaszos elbírálás esetén értékelési határnapokat szabnak meg, amely időpontig beérkező pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ez esetben legkésőbb a határnapig célszerű leadni a projektet, korábbi leadásnál sem lesz korábban döntés a pályázatát illetően. Folyamatos elbírálás esetén pedig a pályázatok beérkezésüket követően folyamatosan kerülnek elbírálásra, tehát ebben az esetben mihamarabb érdemes beadni pályázatát nehogy forráskimerülés miatt felfüggesztésre kerüljön a felhívás.

A pályázat beadását követően várnunk kell. Hogy mennyit, az változó lehet, de általánosságban 2 esetleg 3 hónap elteltével várhatjuk az eredményt. Időközben várhatóan hiánypótlásra, tisztázó kérdésre kerül sor, amennyiben nem elegendő vagy megfelelő információval rendelkezik a bíráló szervezet/bizottság a döntéshez.

Pozitív döntést követően a közreműködő szervezet támogatói okiratot vagy támogatási szerződést bocsát ki. Utóbbi a pályázó aláírásával válik érvényessé. Ezen dokumentumok tartalmazzák a pályázó és a közreműködő szervezet közötti megállapodás részleteit, a pályázó kötelezettségeit, vállalásait, az elnyert támogatás mértékét, lehívásának részleteit stb.

Ezt követően pedig elkezdődhet a megvalósítás, a vásárlás, felújítás, képzés stb. megkezdése. Bizonyos pályázati felhívások esetében már a pályázat benyújtását követő napon is saját felelősségre megkezdhető a megvalósítás, azonban nagyon fontos, hogy a legtöbb esetben a pályázat beadását megelőzően megkezdődött projektekhez nem igényelhető támogatás!

És elérkeztünk a legfontosabb részhez, a támogatás lehívásához. Az EU-s pályázatok ugyan utófinanszírozásban valósulnak meg, azonban több felhívás esetében van lehetőség előleg igénylésére. Vannak kiírások, ahol nincs lehetőség előleg igénylésére és vannak, ahol akár az elnyert támogatás 100 %-a is igényelhető előlegként. Ezzel óriási segítséget kap a pályázó projektje sikeres megvalósításához, hiszen nem kell teljes egészében előfinanszíroznia projektjét. A megvalósítás során is van lehetőség időközi kifizetésre, azonban ez szintén pályázati felhívásonként eltérő. A kifizetési igények benyújtását követően átlagos 1-2 hónap elteltével várhatja a pályázó a támogatás számlájára történő megérkezését.

A projekt megvalósítását és a pénzügyi elszámolást követően fenntartási kötelezettsége van a vállalkozásnak illetve felhívásonként eltérő egyéb gazdasági mutatókra vonatkozó vállalásokat kell teljesíteni. A megvalósítást követően tehát további adatszolgáltatásra van szükség, annak érdekében, hogy a közreműködő szervezetek is lássák, hogy teljesültek a célok és a támogatás eredményesen hozzájárult a gazdaság élénkítéséhez. Az utómunkálatok elvégzéséhez is természetesen segítséget nyújt vállalkozásunk, amellyel sok időt spórolhat meg a pályázó vállalkozás.