28 jan 2022

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási program 2022. február 24-től!

0 hozzászólás

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási program

GINOP Plusz-1.2.2-22

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

 • mikrovállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázó vállalkozásnak,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitel vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások és egyéni cégek (, Rt., Bt. Kkt., egyéni cég, egyéni vállalkozó),
 • amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező településeken valósítják meg fejlesztéseiket,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • a pályázó saját tőkéje nem lehet negatív illetve nem csökkenhet a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá,
 • az elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevétel/bevétel kétszeresét,
 • NAV végrehajtás a pályázat benyújtásakor kizáró ok,
 • TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányuló fejlesztés illetve szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés kizárva jelen felhívás esetén.

Aki GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz 1.1.2-21, GINOP Plusz 1.2.1-21, GINOP Plusz 1.3.1-21 vagy GINOP Plusz 1.2.3-21 felhívás keretében támogatásban részesült, jelen konstrukció keretében nem igényelhet támogatást.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása: Egyenként min. nettó 100.000 Ft/eszköz.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Ingatlan beruházás: ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés.

Fajlagos költségek: ingatlan építés és bővítés: nettó 423 500 Ft/nm, vetítési alapja a bruttó alapterület; ingatlan átalakítás nettó 340 625 Ft/nm, vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete

Ingatlan korszerűsítés során a következők végezhetők (külön-külön megadott fajlagos költség maximumok mellett!): vízszintes és függőleges szigetelés, nyílászáró csere/korszerűsítés, fűtési-hűtési és használati melegvíz-rendszer komplex korszerűsítése, meglévő beltéri világítási rendszer energiatakarékos átalakítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése, tetőszerkezet újjáépítése- új tetőhéjazat elkészítése, ácsolás és újrafedés.

 • Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatás igénybevételét)—max. az elszámolható költség 50%-a. Egyenként min. 100.000 Ft értékű informatikai eszközök VTSZ lista, szoftverek TESZOR lista alapján.
 • Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (átalány alapú elszámolás—7%–vetítési alap: eszközbeszerzés + építés +immateriális javak + szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj):
 • projekt előkészítés, projektmenedzsment, általános (rezsi) költségek, gyártási licenc, know-how beszerzés és kapcsolódó költségei, IT fejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés, Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés.

Legalább 2 db tevékenység megvalósítása a fentiek közül kötelező, amelyből 1 tevékenység az új eszköz beszerzése.

Az eszközbeszerzésnek és az ingatlan beruházás költségeinek együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át. Amennyiben az ingatlan beruházás nem része a projekt költségvetésének, az eszközbeszerzés költségének önállóan kell elérnie az elszámolható összköltség legalább 50%-át.

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

Vissza nem térítendő támogatás: 2 000 000 Ft – 10 000 000 Ft.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

 

ELŐLEG IGÉNYLÉS

Támogatás 50 %-a igényelhető előlegként.

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS

Megvalósítási helyszín kizárólag bejegyzett székhely, telephely, fióktelep lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie.

Kizárólag 1 megvalósítási helyszín jelölhető meg.

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • Fenntartási kötelezettség: 3 év

 

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

2022.február 24. 8.00 – 2023. március 31. 12.00. között

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap a támogatói okirat hatályba lépésétől kezdve.


[↑ FEL ↑]

Mondja el a véleményét Ön is...

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.